Sukukansojen ystävät ry

Hankkeitamme

Sukukansojen ystävät ry on kansalaisjärjestö, jonka pääasiallinen tehtävä on lisätä sukukansatietoutta Suomessa. Järjestömme on avoin kaikille sukukansoista kiinnostuneille. Liittyminen on helppoa, ja samalla tulee tukeneeksi suomalaista sukukansatyötä. Järjestömme toimintaan voi osallistua monin tavoin, sillä järjestämme aika ajoin yleisten sukukansatapahtumien lisäksi myös seminaareja ja erilaisia iltamia.
Olemme käynnistäneet oman julkaisusarjamme, jonka ensimmäinen osa Saamelaiset Suomessa tänään julkaistiin saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2013 Helsingissä. Lokakuussa 2012 järjestetystä sukukansapäivän yleisötapahtumasta (Finno-Ugric Design Day) aiotaan tehdä jokavuotinen perinne. Keskeinen osa Suomessa tehtävästä työstämme koostuu kouluvierailuista, jotka on aloitettu jälleen vuoden 2012 aikana. Syksyllä 2011 vastaavia vierailuja tehtiin Komin tasavallassa yhdessä udmurttien Šundy-järjestön kanssa, ja haluamme jatkaa tällaista yhteistyötä myöhemminkin sukukansojen mailla vieraillessamme.
Tarraprojekti käynnissä. Helsinki 2012. Kuva: Alexandra Kellner.
Emme halua rajoittaa toimintaamme Suomeen, vaan pidämme tärkeänä ylläpitää tiiviitä suhteita muiden suomalais-ugrilaisten alueiden nuorisojärjestöihin. Ajattelemme, että nuorison aktivoiminen ja tutustuttaminen suomalais-ugrilaiseen maailmaan on yksi tapa kehittää ihmisten tietoisuutta myös heidän omista kulttuureistaan. Olemme olleet mukana komien kanssa tehdyssä tarraprojektissa, jossa komilaisiin kyliin ja kaupunkeihin levitetään komin kielen käyttöön kehottavia tarroja. Tällaista on tehty ennenkin muun muassa Etelä-Virossa sijaitsevalla Võromaalla, missä puhutaan viron kirjakielestä paljon poikkeavaa võron kieltä. Tällaisten suomalais-ugrilaisilta alueilta toisille leviävien hyvien ajatusten välittämistä voi myös pitää yhtenä tavoitteistamme. Sukukansojen ystävät ry:n toiminta perustuu tiedon avoimuuteen ja suoriin ihmistenvälisiin kontakteihin. Emme ole millään tavalla poliittinen järjestö.
Järjestömme toimii tällä hetkellä aktiivisesti myös MAFUN:issa. Kyseessä on suomalais-ugrilaisten nuorisojärjestöjen kattojärjestö, jonka päämaja on nyt Helsingissä. Myös Sukukansojen ystävät ry on MAFUN:in jäsenjärjestö, ja olimme mukana järjestämässä MAFUN:in kongressia elokuussa 2013 Helsingissä. Kongressissa MAFUN:in puheenjohtajaksi valittiin Sukukansojen ystävät ry:n hallituksen jäsen Sampsa Holopainen. Hänen lisäksi hallitukseen saamelaisedustajaksi valittiin Helga Siljander, joka niin ikään toimii hallituksessamme.
> Kouluprojekti