Sukukansojen ystävät ry

Menneitä hankkeita: Pohjoinen yhteys

Pohjoinen yhteys -hanke käynnistyi kesällä 2001. Sen toteuttajia olivat Suomen sukukansayhdistysten liitto ja Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry. Hankkeen tarkoitukseksi määriteltiin suomalaisille kansalaisjärjestöille sopivimmin keinoin parantaa Venäjän pohjoisten alkuperäiskansojen elinoloja. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Santeri Junttila.

Perusteluina hankkeen tarpeellisuudelle oli alueen öljy- ja kaasuteollisuuden aiheuttaman ekokatastrofin ja sen mukanaan tuomien erityisesti alkuperäisväestön terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien äärimmilleen kärjistyminen viime aikoina. Hankkeen kansainvälisen merkityksen loivat Siperian ongelmien globaalit mittasuhteet ja osuus maailmanlaajuisessa ilmastonmuutoksessa sekä alkuperäiskansojen tärkeä rooli näiden ongelmien ratkaisijana ja ekologisen elämäntavan asiantuntijoina. Eettisen velvoitteen Suomen kansalaisille Siperian kansoja kohtaan tuottaa osuutemme Venäjältä tuotavan öljyn ja kaasun kulutukseen (eri lähteiden mukaan 20–50 % öljystämme tulee Siperian alkuperäiskansojen mailta) sekä kaukaisten kielisukulaistemme merkitys kulttuuri-identiteettimme peruskivenä.

Tundramaisemaa Pohjois-Uralilta. Jamalin Nenetsia 1996. Kuva: Merja Salo.

Hankkeen ensimmäinen osa oli keskustelupiiri, jossa alustajina vierailivat pohjoisten alkuperäiskansojen tilanteeseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin tutustuneet asiantuntijat. Keskustelupiiri kokoontui ensimmäisen kerran Suomalais-ugrilaisten kansojen tiedotuskeskuksessa Tallinnassa elokuussa 2001. Seuraavat keskustelutapaamiset, yhteensä neljä kertaa, järjestettiin syksyn aikana Helsingissä. Keskusteluja alustivat eri alojen tutkijoiden esitelmät.

Toisena osana järjestettiin paneelimuotoinen yleisötilaisuus nimeltään "Pohjoinen yhteys: Venäjän pohjoiset kansat, öljy ja me". Paneeli pidettiin lokakuussa 2001. Yleisölle jaettavaksi valmistettiin hankken taustan, keskustelupiirin alustukset ja keskustelujen yhteenvedot sisältävä 12-sivuinen paneelijulkaisu. Paneelin jälkeen keskustelupiiri jatkoi hankesuunnitteluryhmänä. Tapaamisessa päätettiin ryhtyä suunnittelemaan tiedotushanketta, jonka päämääränä on kohdistaa Pohjois-Venäjältä tulevan öljyn suomalaisten ja länsieurooppalaisten kuluttajien huomio öljyntuotantoalueiden alkuperäiskansojen tilanteeseen.

> Takaisin