Sukukansojen ystävät ry

Menneitä hankkeita: Kirjallisuuskilpailu suomalais-ugrilaisten vähemmistökansojen nuorille

Suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liiton Mafunin V kongressi Joskar-Olassa marraskuussa 2003 päätti julistaa populaariaiheisten novellien kirjoituskilpailut nuorille suomalais-ugrilaisilla vähemmistökielillä. Kilpailut käynnistettiin Mafunin jäsenjärjestöjen aktiivien ja paikallislehtien yhteistyönä loppuvuodesta 2004 marin, udmurtin ja komin kielillä. Vuonna 2005 aloittivat myös võron, karjalan, vepsän, ersän- ja mokšankieliset novellikilpailut. Kilpailuissa on kolme teemaa: 1) rakkaus ja erotiikka, 2) scifi ja fantasia ja 3) maaseutu ja kaupunki. Teemoja muokattiin jonkin verran kunkin kieliryhmän tilannetta ja tarpeita vastaaviksi.

Kukin kieliryhmä järjesti oman kilpailunsa. Yhteistä oli vaatimus nimettömästä osallistumisesta proosamuotoisin, alle 50 sivun pituisin vähemmistökielisin tekstein, sekä pyrkimys siihen, että parhaita tekstejä valitsemassa olisi nimenomaan nuoria lukijoita. Kaikilla kilpailuilla oli myös yhteinen aikataulu: kilpailut päättyivät vuoden 2006 loppuun mennessä

Kirjoituskilpailujen tarkoituksena on julkaista vähemmistökielillä korkeatasoisia ja viihdyttäviä tekstejä, joita nuoret ja vanhemmatkin haluavat lukea, ja näin lisätä vähemmistönuorten kiinnostusta äidinkieleensä sekä luoda uusia kirjallisuudenlajeja vähemmistökielille. Lisäksi kilpailu nosti esiin omakielisen kulttuurin tekijöitä. Parhaita töitä julkaistiin omakielisissä lehdissä. Suunnitelmissa oli kääntää voittaneet työt eri kielille – ainakin suomeksi – ja julkaista kokoomateoksena.

Voittajat pääsivät palkintomatkana osallistumaan Helsingin Ifusco-konferenssiin toukokuussa 2008. Tärkeä osa palkintoa oli mahdollisuus päästä tapaamaan muiden suomalais-ugrilaisten kansojen nuoria kirjoittajia. Sukukansojen ystävät ry. järjesti Ifuscon yhteydessä kirjallisuustyöpajan, jossa kaikki kiinnostuneet pääsivät tapaamaan kilpailuvoittajia ja keskustelemaan vähemmistökirjallisuuksien näkymistä ja yhteistyöideoista. Työpajassa myös ideoitiin jatkoa kirjallisuuskilpailulle.

kilpa
Sukukansojen ystävät ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja Santeri Junttila ja kirjallisuuskilpailun voittajia Ifuscossa. Helsinki 2008.
> Takaisin