Sukukansojen ystävät ry

Menneitä hankkeita: Pyhät lehdot

Pyhät lehdot -hanke alkoi Mafunin kongressissa Helsingissä vuoden 2000 lopulla. Hankkeen tavoitteena oli ymmärtää paremmin pyhien lehtojen perinnettä suomalais-ugrilaisten kulttuurien välittäjänä ja tasapainoisen luontosuhteen ylläpitäjänä. Tarkoituksena oli myös tehdä suomalaisille tutuksi sukukansojen pyhien lehtojen perinnettä ja luontosuhdetta sekä tarjota yhteistyöfoorumi näitä asioita tutkiville ja niistä kiinnostuneille.
Hankkeen ensimmäisessä osassa suomalaiset lähtivät tutkimusmatkalle suomalais-ugrilaisiin lehtoihin. Matka toteutettiin kesällä 2001. Sen aikana tutustuttiin mäki- ja niittymarien, udmurttien ja eestiläisten pyhien lehtojen perinteeseen. Hankkeen toinen osa alkoi syksyn 2001 aikana. Sekä eestiläisiä että marilaisia kävi tutustumassa suomalaisiin pyhiin lehtoihin ja kansanperinteeseen – sen varsin vähäiseksi todeten. Sukukansojen ystävät ry kokosi aiheesta diasarjan, jota näytettiin kahdessa keskustelutilaisuudessa, toisessa yhdessä marilaisen ohjaajan Aleksei Aleksejevin ja hänen Pyhä mäki -filminsä kanssa.
Pyhistä lehdoista alettiin koota myös valokuvanäyttelyä, joka toteutui vuonna 2002. Näyttely sai nimekseen Mummot ja hiidet eli Pyhät lehdot. Näyttely toi esille varsinkin marilaista ja udmurttilaista elämänpiiriä, kansanuskoa ja henkistä perinnettä. Se oli myös kunnianosoitus suomalais-ugrilaisille isoäideille perinteen jatkajina ja yhteisöjen koossa pitäjinä sekä suomalais-ugrilaisesta perinteestämme kumpuavalle harmoniselle ihmisten ja luonnon väliselle suhteelle.
Näyttely oli esillä vuonna 2002 toukokuun ajan Suomenlinnan Rantagalleriassa Helsingissä. Sen yhteydessä järjestettiin suomalais-ugrilainen kulttuuri-ilta, ja koko näyttelyn ajan tarjolla oli myös yleistietoa sukukansoistamme. Kesäkuussa 2003 viikonlopun mittaisen kulttuuritapahtuman aikana Tampereella ja sen ympäristössä pyhien lehtojen perinnettä esiteltiin neljällä eri tavalla. Ensinnäkin järjestettiin valokuvanäyttely, joka oli esillä Tampereen Telakalla tilaisuuden ajan. Pidettiin myös kansainvälinen seminaari, joka sisälsi luentoja ja esitelmiä. Lisäksi järjestettiin elokuvailta sekä suomalais-ugrilaisen musiikin konsertti. Seminaaria seurasi samaan aihepiiriin liittyvä työpaja Katajamäen yhteisössä Vilppulassa.
lehdot
Leipien jakoa Syrem-juhlassa. Sorunza, Mari-El. 2001.
> Takaisin