Sukukansojen ystävät ry

Menneitä hankkeita: Internet Venäjän uralilaisten kansojen nuorten käyttöön

Seminaari vähemmistökielisten internet-sivujen tekijöille. Jäneda, Viro 2004. Kuva: Santeri Junttila
Ensimmäinen Venäjän suomalais-ugrilaisten nuorisojärjestöjen Internet-kurssi järjestettiin Joškar-Olassa Marin tasavallassa talvella 2001. Aloitteen hankkeeseen oli tehnyt Suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten liitto Mafun. Kurssi toimi avaushankkeena Mafunin toimiston järjestämässä Venäjän suomalais-ugrilaisille kansoille tarkoitetussa kurssisarjassa. Sen aikana luotiin liiton marilaisille jäsenjärjestöille uudet toimiston valmistamiin Mafunin internet-sivuihin yhdistettävät kotisivut.
Seminaari järjestettiin Valentin Kolumbin keskuksen tiloissa Kudo+Kodun toimituksessa. Marinkielisen kurssin tarkoituksena oli kehittää marilaisten nuorisojärjestöaktiivien tietokoneenkäyttötaitoja, laatia kansalaisjärjestöille marinkielisiä verkkosivustoja ynnä luoda teemasivustoja, sepittää luettelo uusista marinkielisistä tietotekniikan ammattisanoista ja levittää sitä. Lisäksi oli tarkoitus soveltaa latinalaista kirjaimistoa kyrillisin kirjaimin kirjoitettaviin vähemmistökieliin.
Kurssia johti hum. kand. Gennadi Salmijanov Tarton yliopistosta. Kaikkiaan kurssilla oli paikalla yhdeksän henkeä eri kansalaisjärjestöistä Marin tasavallasta ja kaksi muilta alueilta. Kurssin aikana luotiin seuraavien yhteisöjen verkkosivustojen rungot: Mari Ušemin opiskelijajaosto, Rvezylyk-nuorisojärjestö, Korkatovon koulu, Vuori-Marin piirin nuorisoliitto, Miskinin piirihallinnon nuorisoasianosasto sekä marilainen nuorisojärjestö Uzara. Laaditut nuorisoverkkosivut sijoitettiin "Kudo+Kodu" -lehden kotisivustolle.
Susu ry:n Internet-kurssihanke sai jatkoa Iževskissä keväällä 2002, kun toinen tietokone- ja Internetkurssi järjestettiin udmurtin kielellä udmurtialaisnuorille. Kurssiin osallistui kymmenen alle 35-vuotiasta udmurttien nuortenjärjestöjen aktiivia. Kurssin aluksi tutustutettiin nuoret tietokoneen käytön alkeisiin: tekstinkäsittelyyn, internet-selaimen ja sähköpostiohjelman käyttöön. Seuraavaksi käytiin läpi nuortenjärjestöille hyödyllisiä Internet-sivuja ja Internetin tiedonhakupalveluja sekä opeteltiin sähköpostin käyttö. Kurssin loppupuolella opiskeltiin HTML-kielen alkeet ja harjoiteltiin tekemään sivuja omalle järjestölle.
Kurssiin kuului kaksi lyhyttä seminaari-istuntoa, aiheinaan udmurtinkielisen tietokonealan sanaston kehittäminen sekä latinalaisten aakkosten käyttö udmurtin kirjoittamisessa. Kurssilaiset tutustuivat ekskursionluonteisesti myös nuorisojärjestö Šundyn sekä udmurtinkielisen radion ja television toimintaan.
> Takaisin