Sukukansojen ystävät ry

Menneitä hankkeita: Koulukampanja

Koulukampanja käynnistyi vuonna 2003. Sen tarkoituksena oli kertoa koululaisille suomen sukukielistä ja kansoista yhdessä suomalais-ugrilaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa. Syyslukukauden 2003 aikana järjestön edustajat kiersivät oppilaitoksissa seuranaan etenkin udmurtti- ja mariopiskelijoita. Sukukansoista kerrottiin koululaisille kuvien, tekstien, videoiden ja lehtimateriaalin avulla. Vierailuja jatkettiin muutaman vuoden ajan yläasteilla ja lukioissa ympäri Suomea. Esimerkkeinä paikkakunnista mainittakoon Helsinki, Hamina, Jyväskylä, Kolari ja Utsjoki.

Vuonna 2006 koulukampanjan toiminta nivoutui Turussa järjestetyn suomalais-ugrilaisia kulttuureja esitelleen lastenkulttuuritapahtuman yhteyteen. Tapahtuman aikana järjestettiin aiheesta kiinnostuneille opettajille tutustumisilta, jossa Turun yliopistossa opiskelevat udmurtti- ja mariopiskelijat kertoivat kulttuuristaan ja kielestään. Tapaaminen poiki kouluvierailuja, joissa sukukansastipendiaatit kävivät Turun alueen kouluissa esittäytymässä oppitunneilla. Lisäksi Turun seudun kouluille lähetettiin sukukansoista kertova oppimateriaalipaketti, joka jäi koulujen käyttöön.
lapset
Udmurttilapset selailevat omakielisiä lehtiä. Bolšoi Katšak, Baškortostan 2008. Kuva: Kirsi Hafeez.
> Takaisin